Επίλυση προβλημάτων Sudoku

Συμπληρώνουμε τον πίνακα με τα νούμερα του προβλήματος.
Στα κενά τετράγωνα βάζουμε 0 (μηδέν). Πατάμε λύση και μας εμφανίζεται ένας νέος πίνακας με τη λύση του προβλήματος.