Λίστα ενδεικτικών έργων

εφαρμογών πληροφορικής

Σπυρίδων Κυρίτσης

 

Westnet S.A.:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ: 1999 – 2003

 

Τίτλος Προγράμματος:

TELNET - Teletraining in New Technologies

Κοινοτικη Πρωτοβουλια:

CONNECT-DGXXII

Συμμετέχοντες:

ΜΕΝΤΩΡ Εκπαιδευτική, Εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, West Net Α.Ε., INOVIT AB, ABL Stor Stockholm AB, ATRIUM Research and Innovation, CESO – Centrum voor Europese Studies en Opleidingen, Arcus College – Higher Education organisation

 

Τίτλος Προγράμματος:

MARKATO - Το Ηλεκτρονικό Εμπορικό Κέντρο της Αχαΐας

Κοινοτικη Πρωτοβουλια:

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Συμμετέχοντες:

West Net ΑΕ, ΜΕΝΤΩΡ Εκπαιδευτική, Εμπορικός σύλλογος Πάτρας

 

Τίτλος Προγράμματος:

TELEFOS - An Open Distanve Learning Tool for Teleworkers

Κοινοτικη Πρωτοβουλια:

LEONARDO da VINCI

Συμμετέχοντες:

ΜΕΝΤΩΡ Εκπαιδευτική, West Net, Northern College of Education (Μ. Βρετανία), Bisowe des DBB (Γερμανία), Centre de Formation de la Cepiere (Γαλλία), UNEFOR (Πορτογαλία)

 

Τίτλος Προγράμματος:

ΝΑΥΣΙΚΑ - Εκπαίδευση και ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα του Οικοτουρισμού από γυναίκες της Ορεινής Ναυπακτίας

Κοινοτικη Πρωτοβουλια:

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ / INTEGRA

Συμμετέχοντες:

ΜΕΝΤΩΡ Εκπαιδευτική, ΑΝΕΤΑΠΟ - Αναπτυξιακή Εταιρεία Αποδοτίας – Οφιονείας, Συμβούλια Περιοχής 1ης, 2ης, 3ης, 15ης και 18ης Εδαφ. Περιφέρειας Νομού Αιτωλοακαρνανίας, ΜΕΤΡΟΝ - Εταιρεία Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Planet Δυτ. Ελλάδος ΑΕ, West Net ΑΕ

 

Τίτλος Προγράμματος:

DARING - Disabled people working in new Internet jobs

Κοινοτικη Πρωτοβουλια:

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ / HORIZON

Συμμετέχοντες:

ΜΕΝΤΩΡ Εκπαιδευτική, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας, ΔΗΜΗΤΡΑ Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης, ΙΤΥ - Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΑΔΕΠ - Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας, Πανθεσσαλικός Σύλλογος Αναπήρων Πολιτών, Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών - Παράρτημα Αχαΐας, Hellas On Line, Εκδόσεις ΔΕΛΦΙΝΙ, Τύποις ΕΠΕ - Εκδοτικές δραστηριότητες, Bee Communications SA, West Hellas Net ΑΕ.

 

Multimedia εφαρμογές:

·      Multimedia σύστημα Τηλεκατάρτισης

Το σύστημα αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος ADAPT "Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για την Ανάπτυξη Καινοτόμων Δραστηριοτήτων και την Προσαρμογή του Ανθρώπινου δυναμικού στη Δυτική Ελλάδα - IDEAL". Το σύστημα απευθύνεται σε στελέχη Επιχειρήσεων με στόχο την κατάρτιση τους στην θεματική ενότητα “Διοίκηση Ολικής Ποιότητας”.

·      “Κατάλογος Επιτυχών Πρακτικών Επιχειρήσεων στον Τομέα της Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων”

Είναι το αποτέλεσμα του προγράμματος "Skill Needs Analysis" που υποστηρίχτηκε από την Task Force Human Resources, Education, Training and Youth. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται παραδείγματα από την εμπειρία επιχειρήσεων από 4 Περιφέρειες της Ε.Ε.: Δυτική Ελλάδα, Vesser Ems - Γερμανία, Thames Valley - Μ. Βρετανία και Central Portugal - Πορτογαλία.

 


Wizards Solutions:

Τίτλος:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ INTERNET ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

Διαρκεια:

15/9/2003 – 28/2/2004

Χρηματοδοτηση:

Υπ. Ανάπτυξης, Γεν. Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, στο πλαίσιο ερευνητικών Προγραμμάτων ΠΑΒΕ-ΝΕ

Πελάτης:

A.G.G. O.E.

 

Τίτλος:

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε.

Διαρκεια:

30/10/2003 – 10/11/2003

Πελάτης:

ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

 

Τίτλος:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Διαρκεια:

5/12/2003 – 31/12/2005

Πελάτης:

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

 

Τίτλος:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Διαρκεια:

25/8/2004 – 1/10/2005

Πελάτης:

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

 

Τίτλος:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CLUSTER H/Y ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

Διαρκεια:

1/06/2004-10/06/2004

Πελάτης:

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

Τίτλος:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ TO CYPRUS COLLEGE

Διαρκεια:

1/06/2004-10/06/2004

Πελάτης:

CYPRUS COLLEGE

 

Τίτλος:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ TO ΚΟΛΕΓΙΟ ΦΥΤΙΛΛΑ

Διαρκεια:

20/06/2004-25/06/2004

Πελάτης:

ΣΧΟΛΕΣ- ΚΟΛΕΓΙΑ ΦΥΤΙΛΛΑΣ

 

Τίτλος:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ

Διαρκεια:

11/2005

Πελάτης:

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ

 

Τίτλος:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ»

Διαρκεια:

1/6/2005-1/9/2005

Πελάτης:

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

 

Τίτλος:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ CD-ROM ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ»

Διαρκεια:

1/6/2005-1/9/2005

Πελάτης:

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

 

Τίτλος:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ- ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ-ΠΛΑΤΑΝΟΥ - ΧΑΛΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ»

Διαρκεια:

1/9/2005-1/11/2005

Πελάτης:

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

 

Τίτλος:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ CD-ROM ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ- ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ-ΠΛΑΤΑΝΟΥ - ΧΑΛΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ»

Διαρκεια:

1/9/2005-1/11/2005

Πελάτης:

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

 

Τίτλος:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ « ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ TRAVEL» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΕΧΩ»

Διαρκεια:

15/09/2005-15/10/2005

Πελάτης:

ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ TRAVEL

 

Τίτλος:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COHESION

Διαρκεια:

03/2006

Πελάτης:

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΧΑΪΑ Α.Ε.

 

Τίτλος:

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΤΟ ΔΟΝΤΙ»

Διαρκεια:

09/2006

Πελάτης:

Περιοδικό ΤΟ ΔΟΝΤΙ

 

Τίτλος:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ (Β2Β) ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «PrintUp»

Διαρκεια:

09/2006 – 02/2007

Πελάτης:

PrintUp (Μάστορας)

 

Τίτλος:

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Διαρκεια:

04/2007

Πελάτης:

Αχαΐα Α.Ε.

 

Τίτλος:

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (WMS MANTIS) ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ERP

Διαρκεια:

04/2007

Πελάτης:

Αφοι Βλάχου Ο.Ε.

 

Τίτλος:

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ VERTICAL CAROUSEL, ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ERP &WMS

Διαρκεια:

07/2007

Πελάτης:

Αφοι Βλάχου Ο.Ε.

 

Τίτλος:

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ PORTAL ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαρκεια:

2008

Πελάτης:

Ε.Ε.Ν.

 


 


Τίτλος:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 22ΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαρκεια:

2008

Πελάτης:

Ε.Ε.Ν.

 

Τίτλος:

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ALERT SERVER ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ERP ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ AVAYA

Διαρκεια:

02/2010 - 07/2010

Πελάτης:

Αφοι Βλάχου Ο.Ε.

 

Τίτλος:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (SINGULARLOGIC PRIME ERP) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ON-LINE ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΔΡΑ (VOICE & DATA)

Διαρκεια:

09/2010 - 12/2010

Πελάτης:

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΙΓΙΟΥ

 

Τίτλος:

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ALERT SERVER ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ERP

Διαρκεια:

02/2011

Πελάτης:

MULTICLIMA

 

Τίτλος:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ FORD ΤΥΡΟΣΒΟΥΤΗΣ

Διαρκεια:

07/2011

Πελάτης:

FORD ΤΙΡΟΣΒΟΥΤΗΣ

 


Τίτλος:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ROMEO & VOLCANO (ΠΑΤΡΑ)

Διαρκεια:

2012

Πελάτης:

ROMEO PATRAS

 


Τίτλος:

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε., ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ON-LINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ BUSINESS STRATEGY ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Διαρκεια:

2012

Πελάτης:

ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

 


Τίτλος:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΗΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ PORTAL POSTIN.GR

Διαρκεια:

2013-

Πελάτης:

POSTIN.GR

 

 


Τίτλος:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 26ΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαρκεια:

2013

Πελάτης:

Ε.Ε.Ν.

 


Τίτλος:

ONLINE ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ (VOICE & DATA) ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε., ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΕ INTRANET ΔΙΚΤΥΟ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΞΟΝΑΣ 3»

Διαρκεια:

2013

Πελάτης:

ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.